site creation softwareVIAC O ČLENOCHV Novom Meste bývam s malými prestávkami vyše 25 rokov. Za celý ten čas som sa s tunajším prostredím úplne vžil, či už ako študent so stredoškolskou prácou o našom meste, alebo ako podnikateľ podnikajúci taktiež v našom meste. Za svoj najväčší počin vo vzťahu k svojmu mestu považujem autorstvo jednej z mnohých publikácii o Novom Meste nad Váhom.
Preto zapojenie sa do aktivít občianskej iniciatívy bolo z mojej strany automatické, pretože čoraz častejšie sa stretávam s názorom, že v našom meste by mnohé veci mohli fungovať úplne inak ako doteraz.  

MARTIN KOLESÁR

Podnikateľ

Absolvent odboru Hospodárska politika na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracujem ako administrátor skladu a nákupca v súkromnej firme.
Už 11 rokov sa venujem dianiu v Novom Meste nad Váhom a informovaniu občanov mesta prostredníctvom Informačného portálu www.nmnv.sk a taktiež prostredníctvom stránky na facebooku www.fb.com/nmnvsk. Štvrtý rok aktívne pôsobím ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom, podpredseda Komisie pre ochranu životného prostredia a člen Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta.
Mojimi oblasťami záujmu sú životné prostredie, cestovný ruch, elektronizácia a informatizácia a doprava. Preto sa v občianskej iniciatíve NOVÉ MiESTO chcem venovať hlavne týmto témam. . 

DANIEL KOPUNEC

Administrátor a nákupca

Štátny analytik, doktorand, včelár, milovník dobrého jedla, humoru a vecí verejných. Novomešťanom som od narodenia, ukončil som tu Gymnázium M. R. Štefánika, v štúdiu som pokračoval na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore verejná politika, v ktorom si aktuálne dorábam tiež doktorát. Akademicky sa venujem téme elektronizácie verejných služieb na úrovni obcí a miest. Popritom pracujem na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, kde sa venujem témam zapájania občanov do tvorby verejných politík. Občianska spoločnosť, otvorená samospráva, riadenie projektov a informatizácia je mojim profesným, akademickým (a mnohokrát aj voľnočasovým) zameraním. Okrem iného je mojou slabosťou šport, ktorý som v mladosti rozvíjal na Športovom gymnáziu v Trenčíne, konkrétne atletiku - vrh guľou a hod oštepom a diskom.
Nové Mesto nad Váhom je moje rodisko a môj domov, na ktorom mi záleží. Z toho dôvodu chcem všetky moje doterajšie skúsenosti v daných oblastiach zúročiť v našom meste v podobe moderných a najmä proobčiansky orientovaných riešení.

TOMÁŠ MALEC

Štátny analytik, doktorand

Absolvoval som STU v Bratislave. Pracujem ako manažér v súkromnej firme. Som šťastne ženatý a s manželkou máme spolu tri krásne dcéry.
Toho času som už päťdesiatnik a nie je to tragédia. Byť mladým päťdesiatnikom je super čas, kedy sa múdrosť snúbi s krásou a bohatstvom. Krásu tela som daroval dcéram (aj časť múdrosti) a zostala krása a bohatstvo duše.
Venujem sa rodine a rád organizujem a manažujem kvalitné spoločenské podujatia. Zaujíma ma tretí sektor, kde aktívne v niekoľkých občianskych združeniach pôsobím.
V samospráve som pôsobil, získaval skúsenosti a odovzdával dobré výsledky niekoľko rokov. Preto mi nie je cudzie sledovať, nazerať a často frfľať, čo sa to v nej deje. Svoje skúsenosti rád využijem aj v našom meste. 

FRANTIŠEK MAŠLONKA

Manažér

Pochádzam s „Dolnej zeme“, zo slovenskej dedinky Aradáč, Srbsko.
V Srbsku som sa po ukončení stredoškolského štúdia a povinnej vojenskej služby väčšinu času venoval rozvoju a uchovaniu tradícií, folklóru a rodnej reči Slovákov. Pôsobil som ako podpredseda miestnej organizácie Matice Slovenskej a moderátor – redaktor vysielania v slovenskom jazyku v Rádii Zrenjanin (Srbsko).

Dolná zem ma naučila tolerancii, ľudskej rovnosti a váženia si slobody.

Občanom Nového Mesta nad Váhom som od roku 1998. V tom istom roku som sa oženil a každý deň ďakujem Pánu Bohu za moju manželku, ktorá mi je veľkou oporou v živote. Dcéra Janka Mária a syn Dário sú nám veľkou radosťou a inšpiráciou na našej spoločnej ceste. Veľmi nás tešia ich študijné výsledky na Združenej škole Sv.Jozefa už veľakrát reprezentovali nie len svoju školu, ale aj Nové Mesto nad Váhom v rôznych olympiádach, súťažiach, muzikáloch a pod.
Pracovne som sa vždy venoval obchodu. Veľa rokov som pôsobil v zahraničnom obchode, kde som mal na starosti obchod s Balkánom (Srbsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Kosovo), viedol som menší alebo väčší tým ľudí, zabezpečoval výstavy a školenia.
Dnes sa okrem pracovných aktivít a rodinných záležitostí venujem kultúrnym a sociálnym témam. Snažím sa byť nápomocný ľuďom pri ich rôznych životných situáciách.

Verím, že spoločnou silou a múdrosťou, ktorá nám je daná od Pána Boha, zdokonalíme krásu nášho Nového m(i)esta. 

JÁN MRÁZ

Obchodník

Po maturite na novomestskej priemyslovke som absolvoval štúdium na VŠDS v Žiline, od roku 2001 podnikám a súčasne pracujem v oblasti gastronómie.
Som šťastne ženatý, mám troch skvelých synov, ktorých sa snažím vychovávať tak, aby som v budúcnosti mohol byť na nich hrdý a vždy sa na nich mohol spoľahnúť. Od najmladších rokov až po teraz aktívne športujem - futbal, hokej, tenis či bicyklovanie, bez pohybu si život ani neviem predstaviť.
Prečo som sa zapojil do aktivít občianskej iniciatívy NOVÉ MiESTO? Ja aj moje predchádzajúce generácie sú všetko novomešťania, žijem tu, pracujem tu, vyrastal som tu. Nové Mesto nad Váhom je jednoducho moja srdcová záležitosť. Preto som sa nechcel len nečinne prizerať ale chcem urobiť všetko pre lepšie Nové Mesto nad Váhom, priniesť nové nápady a moderné riešenia.  

MILAN ŠPÁNIK

Podnikateľ

Toto je Miro.
Študuje ekonomickú a informačnú analýzu. Popri univerzite študuje aj na dvojročnom formačnom programe v Kolégiu Antona Neuwirtha. Vždy sa zaujíma o to čo sa okolo neho deje. Preto bol na univerzite v akademickom senáte a študentskom parlamente, prostredníctvom ktorých sa snažil zlepšiť podmienky na fakulte, ale aj celej univerzite. Keď ho niekde vidíte, tak stále behá v saku a vždy sa tvári vážne, ale v skutočnosti sa vie aj usmievať :D
Teraz chce svoje skúsenosti so zlepšovaním podmienok na univerzite a organizovaním podujatí pretaviť do škôl, informatizácie a zlepšovania podmienok v Novom Meste prostredníctvom iniciatívy Nové Miesto. 

MIROSLAV VIDLIČKA

Študent

Novomešťanom som od narodenia už 37 rokov a toto mesto mám rád. Preto som sa aj po skončení vysokoškolského štúdia na FEI, STU v Bratislave rozhodol do neho vrátiť, aby som sa v ňom mohol usadiť a založiť si rodinu. V roku 2005 som začal pracovať v nadnárodnej spoločnosti ON Semiconductor a v tejto firme sa úspešne rozvíjam dodnes. V tom istom roku som spravil ďalší dôležitý krok a oženil som sa. Mojej manželke som nesmierne vďačný za jej lásku, podporu a 3 úžasné dcéry. V roku 2014 mi dali ľudia dôveru a zvolili si ma ako svojho zástupcu do MsZ. Oblasti, ktoré sa stali môjmu srdcu blízke, sú: doprava a parkovanie, detské ihriská a športoviská, čisté a zelené životné prostredie, prideľovanie mestských bytov a spravodlivé financovanie škôl. Vo voľnom čase sa venujem spevu a hre na gitare v detskom zbore.

MÁRIO VYZVÁRY

Elektrotechnik

mario vyzvary