free responsive website templates

Komunálne voľby 2018

10. november 2018

Naši kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva
v Novom Meste nad Váhom

Do volieb zostáva

Mobirise

Prečo kandidujeme?

Mesto Nové Mesto nad Váhom je náš domov. Žijeme a aktivizujeme sa v ňom preto, aby nás nasledovali naše deti, aby tu zostali žiť a budovali mesto pre ďalšie generácie. Z ekonomického, geografického, či z pohľadu cestovného ruchu, máme ideálnu polohu a vďaka tomu obrovský potenciál ďalšieho rozvoja.

Chceme vytvoriť z Nového Mesta nad Váhom NOVÉ MiESTO, v ktorom budeme radi pracovať, tráviť svoj voľný čas, a preto kandidujeme za poslancov do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018.

Uchádzame sa o Vašu dôveru a podporu, ktorú môžete vyjadriť odovzdaním Vášho hlasu pre členov našej občianskej iniciatívy.

Ak získame Vašu podporu, budeme v nasledujúcom volebnom období 2018 – 2022 podporovať a presadzovať nasledovné princípy :

Zodpovedné a transparentné hospodárenie mesta

 • efektívne využívanie a zhodnocovanie majetku mesta
 • zlepšenie mechanizmov využitia financovania rozvoja mesta z eurofondov
 • zapájanie Vás obyvateľov mesta do rozhodovania a spravovania finančných prostriedkov formou participácie komunít pri budovaní verejných priestorov a formou verejnej diskusie o pláne a rozvoji mesta a územnom plánovaní

Otvorená samospráva

 • klientske centrum
 • smart riešenia komunikácie občan – mesto
 • informovanosť a dostupnosť informácií pre občana
 • informačný kvartálny občasník mesta do každej rodiny  
 • dostupnosť vedenia mesta pre jeho občanov
 • budovanie bezbariérového prístupu na úrady a mestské organizácie
 • informovanosť o činnosti a službách mestských podnikov

Bezpečné mesto

 • funkčný kamerový systém s rozšírením do ďalších lokalít mesta
 • viditeľnosť mestskej polície
 • personálne rozšírenie a stabilizácia mestskej polície
 • bezpečné prepojenie mesta a Zelenej vody

Sociálna oblasť

 • podpora starostlivosti o mladé rodiny, dostupné mestské byty
 • podpora nástrojov na zvyšovanie počtu obyvateľov
 • starostlivosť o seniorov, zdravotne postihnutých a hendikepovaných občanov vybudovaním denného stacionáru a komunitného centra
 • zabezpečenie dostupného stravovania pre seniorov a sociálne odkázaných občanov

Verejné služby a životné prostredie

 • elektronizácia základných verejných služieb poskytovaných mestom (platba mestských daní a poplatkov)
 • viac zelene a vyššia starostlivosť o zelené plochy
 • efektívne technické služby mesta, zriadenie mapy starostlivosti o verejné plochy
 • zapojenie obyvateľstva do správy a údržby formou zriadenia komunít vo vnútroblokoch, budovanie komunitných záhradiek
 • zmena technického riešenia kontajnerových stojísk a budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk

Doprava

 • efektívne riešenie dopravy a parkovania
 • územný generel dopravy
 • výstavba cyklotrás a podpora alternatívnych druhov dopravy
 • riesenie kritických priechodov pre chodcov

Kultúra

 • efektívne financovanie mestských kultúrnych akcií
 • zvýšenie finančnej podpory programovej časti kultúrnych akcií počas roka, najmä Deň mesta, Deň detí, oslava Mikuláša, Vianočné trhy, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj
 • tvorba kultúrneho priestoru na námestí - Cooltajner

Školstvo a šport

 • budovanie nových detských ihrísk a športovísk 
 • rovnomerné rozdeľovanie financií pre všetky športové kluby 
 • podpora mladých talentov a športových podujatí 

ČLENOVIA OI a KANDIDÁTI NA POSLANCOV v komunálnych voľbách

Mobirise

Peter Bača

Som novomešťan narodený v Trenčíne. Mám tu rodičov, chodil som tu do materskej školy, základnej školy aj na gymnázium.martin kolesar

Martin Kolesár

V Novom Meste bývam s malými prestávkami vyše 25 rokov. Za celý ten čas som sa s tunajším prostredím úplne vžil, či už ako študent so stredoškolskou prácou o našom meste, alebo ako podnikateľ podnikajúci taktiež v našom meste.

daniel kopunec

Daniel Kopunec

Vo voľnom čase tvorca Informačného portálu www.nmnv.sk. Inak pracujem ako administrátor skladu a nákupca v súkromnej firme.


tomas malec

Tomáš Malec

Štátny analytik, doktorand, včelár, milovník dobrého jedla, humoru a vecí verejných.
frantisek maslonka

František Mašlonka

Absolvoval som STU v Bratislave. Pracujem ako manažér v súkromnej firme. Som šťastne ženatý a s manželkou máme spolu tri krásne dcéry.


jan mraz

Ján Mráz

Pochádzam s „Dolnej zeme“, zo slovenskej dedinky Aradáč, Srbsko.
V Srbsku som sa po ukončení stredoškolského štúdia a povinnej vojenskej služby väčšinu času venoval rozvoju a uchovaniu tradícií, folklóru a rodnej reči Slovákov.

milan spanik

Milan Špánik

Po maturite na novomestskej priemyslovke som absolvoval štúdium na VŠDS v Žiline, od roku 2001 podnikám a súčasne pracujem v oblasti gastronómie.


miroslav vidlicka

Miroslav Vidlička

Študuje ekonomickú a informačnú analýzu vždy sa zaujíma o to čo sa okolo neho deje.
mario vyzvary

Mário Vyzváry

Novomešťanom som od narodenia už 37 rokov a toto mesto mám rád. Preto som sa aj po skončení vysokoškolského štúdia na FEI, STU v Bratislave rozhodol do neho vrátiť, aby som sa v ňom mohol usadiť a založiť si rodinu.

KONTAKT 

Email: info@nove-miesto.sk  
Facebook: fb.com/novemiesto  

BLOGY

Komunitné upratovanie
Ako zachrániť Zelenú vodu?
Nočný spánok obyvateľov vs. hluk z podnikov
Výsledky fotosúťaže MOJE MESTO-NOVÉ MiESTO