free site design templates

O NÁS

Čo robíme a kto sme...

V SKRATKE


Hlavným cieľom našej občianskej iniciatívy je, aby naše mesto bolo krajším a lepším miestom pre život.

ČO PRESNE ROBÍME?

Mesto Nové Mesto nad Váhom je náš domov. Narodili sme sa tu, žijeme tu a chceli by sme, aby tu ostali žiť aj naše deti. Mrzí nás však, keď vidíme, že sa občania nášho mesta pomaly presúvajú do iných miest za vidinou lepšieho života. Nie je nám jedno, keď vidíme, že mesto mrhá svojím potenciálom na úkor nás, občanov.

Naše mesto je však úžasné v tom, že v ňom žije mnoho ľudí, ktorým tento stav nie je ľahostajný, čo je začiatok nášho príbehu. Na začiatku existovala vízia jednotlivcov snažiacich sa svojimi aktivitami zlepšiť život v našom meste. Postupom času sme sa prirodzenou cestou spojili a v januári 2018 neformálne založili Občiansku iniciatívu NOVÉ MiESTO. Niektorí členovia sú aktívnymi poslancami mestského zastupiteľstva, niektorí sú zas študenti, či analytici v štátnej správe. Máme však jedno spoločné, a teda, že sme všetci bežní občania nášho mesta s nadšením, energiou a ochotou tieto dve vlastnosti zamerať na dosiahnutie jedného cieľa. Tým cieľom je spoločne zlepšiť život v našom Novom Meste nad Váhom.

N
ové Mesto nad Váhom má z ekonomického, geografického, či z pohľadu cestovného ruchu ideálnu polohu a vďaka tomu obrovský potenciál na svoj rozvoj a rozvoj života svojich občanov. Je veľmi dôležité, aby tieto výhody boli využívané v prospech nás, občanov a mesta samotného. Je dôležité, aby mesto bolo viac ako len nové chodníky, či obchodné centrá. 

Našimi aktivitami sa budeme snažiť vrátiť našim obyvateľom pocit komunity, dôležitosti, domova a najmä pocit, že mesto je tu pre nich a nie naopak. Veríme, že organizovaním rôznych komunitných a iných aktivít pozdvihneme v ľuďoch chýbajúci pocit participácie a záujem o svoje okolie a o v eci verejné.

My, občania sme Nové Mesto nad Váhom. Poďme preto z nášho mesta spoločne spraviť NOVÉ MiESTO.

Občianska iniciatíva NOVÉ MiESTO

ČLENOVIA

martin kolesar

Martin Kolesár

V Novom Meste bývam s malými prestávkami vyše 25 rokov. Za celý ten čas som sa s tunajším prostredím úplne vžil, či už ako študent so stredoškolskou prácou o našom meste, alebo ako podnikateľ podnikajúci taktiež v našom meste.

daniel kopunec

Daniel Kopunec

Vo voľnom čase tvorca Informačného portálu www.nmnv.sk. Inak pracujem ako administrátor skladu a nákupca v súkromnej firme.


tomas malec

Tomáš Malec

Štátny analytik, doktorand, včelár, milovník dobrého jedla, humoru a vecí verejných.
frantisek maslonka

František Mašlonka

Absolvoval som STU v Bratislave. Pracujem ako manažér v súkromnej firme. Som šťastne ženatý a s manželkou máme spolu tri krásne dcéry.


jan mraz

Ján Mráz

Pochádzam s „Dolnej zeme“, zo slovenskej dedinky Aradáč, Srbsko.
V Srbsku som sa po ukončení stredoškolského štúdia a povinnej vojenskej služby väčšinu času venoval rozvoju a uchovaniu tradícií, folklóru a rodnej reči Slovákov.

milan spanik

Milan Špánik

Po maturite na novomestskej priemyslovke som absolvoval štúdium na VŠDS v Žiline, od roku 2001 podnikám a súčasne pracujem v oblasti gastronómie.


miroslav vidlicka

Miroslav Vidlička

Študuje ekonomickú a informačnú analýzu vždy sa zaujíma o to čo sa okolo neho deje.
mario vyzvary

Mário Vyzváry

Novomešťanom som od narodenia už 37 rokov a toto mesto mám rád. Preto som sa aj po skončení vysokoškolského štúdia na FEI, STU v Bratislave rozhodol do neho vrátiť, aby som sa v ňom mohol usadiť a založiť si rodinu.