html5 templates


František Mašlonka

Volebný program

Mobirise

Chcem sa venovať téme dobrej a efektívnej služby a práce mestských podnikov, správe majetku mesta a odpadovému hospodárstvu.

Mám 50 rokov, som ženatý a s manželkou Beátou máme tri šikovné dcéry. Na súčasnej pozícii manažéra pracujem už 12 rokov v súkromnej spoločnosti v Novom Meste nad Váhom. Zaujímam sa o tretí sektor, kde aktívne pôsobím v niekoľkých občianskych združeniach. V rámci svojich aktivít pre neziskové organizácie pripravujem a organizujem spoločenské podujatia pre detí i dospelých, ktorých cieľom je spájanie, vytváranie „komunít“ a motivovanie dobrovoľníkov pre nezištnú službu iným.

V rámci môjho profesionálneho života a odbornej praxe, som získal bohaté skúseností s riadením a manažovaním pracovného kolektívu, s cieľom dosahovania dobrých výsledkov v príslušnom odvetví. Päť rokov som pôsobil vo verejnej správe, kedy som pracoval na pozícii vedúceho oddelenia správy majetku Bratislavskej mestskej časti. Okrem hospodárneho a efektívneho spravovania a využívania verejného majetku, som bol zodpovedný za projekt výstavby bytov pre mladých a mladé rodiny. Môžem sa pochváliť, že sme úspešne vysúťažili, vystavali a odovzdali do užívania 230 nových bytov mladým rodinám. Následne som rok vykonával funkciu prednostu úradu jednej z bratislavských mestských časti.

Svoje skúsenosti a talenty ochotne ponúkam pre dobro a rozvoj nášho Nového Mesta nad Váhom. Sledujem postupný progres nášho mesta a zároveň vidím jeho nevyužitý potenciál ďalšieho rozvoja a zmeny, ktorá prináša zlepšenie podmienok života obyvateľov. Vnímam čo ľudí v našom meste trápi, čo im chýba pre ich lepšie vyžitie sa a využitie voľného času.

Som si vedomý, že pre jednotlivca je veľmi zložité, priam nemožné a ťažké presadzovať témy. Preto som sa rozhodol neostať pasívny, ale stal som sa členom občianskej iniciatívy Nové Miesto. Našou spoločnou prácou, aktivitami a úsilím, sme prinášali krajšie prostredie na sídliskách, obnovenie zabudnutých tradícií, súťaže a stretávania sa s diskusiou. Spolu budeme presadzovať náš volebný program ktorý nie je zameraný na sľuby, ale reálne riešenia pre naše mesto. V komunálnych voľbách kandidujem na post poslanca mestského zastupiteľstva za koalíciu strán KDH, SaS a OĽANO, s podporou Občianskej iniciatívy NOVÉ MiESTO.

V rámci nášho spoločného volebného programu sa chcem venovať téme dobrej a efektívnej služby a práce mestských podnikov, dopracovaniu systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a separácii odpadov, správe a efektívnosti využitia majetku mesta.

Budem presadzovať vydávanie pravidelného bezplatného občasníka, v ktorom budú poskytnuté všetky dôležité rozhodnutia zastupiteľstva a pripravované plány rozvoja mesta, ako aj ďalšie dôležité informácie. Budem presadzovať zmenu prístupu zverejňovania informácií z povinne zverejňovaných na zverejnenie všetkých dostupných a zverejniteľných informácií.

Môj volebný program pre obvod č. 1

  1. dobudovanie a rozšírenie detských ihrísk a ich vybavenie dopadovými plochami                        
  2. oprava a dokončenie modernizácie verejného osvetlenia na všetkých uliciach a dobudovanie verejného osvetlenia na ulici Budovateľská
  3. riešenie statickej dopravy na uliciach Zelená a Krátka v súlade s novým generelom dopravy, ktorý je nutné spracovať
  4. zlepšenie čistoty kontajnerových stojísk – zmena technického riešenia kontajnerových stojísk a ich umiestnenia
  5. zimná údržba všetkých mestských komunikácií v našom obvode

PRIHLÁSENIE NA NEWSLETTER

Odoberajte naše novinky

Zdieľajte nás!