website templates


Ján Mráz

Volebný program

Mobirise

Volím sa Ján Mráz a kandidujem za volebný obvod č. 6 taktiež aj s číslom 6 

Pochádzam z „Dolnej zeme“, zo slovenskej dedinky Aradáč, Srbsko.

V Srbsku som sa väčšinu času venoval rozvoju a uchovaniu tradícií, folklóru a rodnej reči Slovákov, pôsobiac v predsedníctve MO Matice Slovenskej a redaktor vysielania v slovenskom jazyku v Rádio Zrenjanin (Srbsko). Dolná zem ma naučila tolerancii, ľudskej rovnosti a váženia si slobody.

Občanom Nového Mesta nad Váhom som od roku 1998. V tom istom roku som sa oženil a každý deň ďakujem Pánu Bohu za moju manželku, ktorá mi je veľkou oporou v živote. Spolu máme dve deti, ktoré sú nám veľkou radosťou a inšpiráciou na našej spoločnej ceste.

Pracovne som sa vždy venoval zahraničnému obchodu so štátmi z Balkánu a EU. Manažoval som tým ľudí a riešil marketingové úlohy. Dnes sa okrem pracovných aktivít a rodinných záležitostí venujem kultúrnym a sociálnym témam. Snažím sa byť nápomocný ľuďom pri ich rôznych životných situáciách.

V týchto komunálnych voľbách kandidujem na post poslanca mestského zastupiteľstva za koalíciu strán KDH, SaS a OĽANO, s podporou občianskej iniciatívy Nové Miesto.

Nie jednou akciou pod hlavičkou Občianskej iniciatívy Nové Miesto sme ukázali náš spoločný zámer, konať v prospech nášho mesta a spoluobčanov. Verím, že spoločnou silou a múdrosťou, ktorá nám je daná od Pána Boha, zdokonalíme krásu nášho Nového M(i)esta.

Náš spoločný volebný program sme postavili na reálne riešiteľných základoch, v rámci ktorého sa chcem venovať kultúrnym a sociálnym témam, ako aj lepšiemu, zdravšiemu a bezpečnejšiemu prostrediu pre spoluobčanov

Bude mi cťou a odmenou ak sa rozhodnete prejaviť mi vo voľbách za poslanca do miestnej samosprávy svoju dôveru cez váš hlas a umožníte mi riešiť úlohy vyplývajúce z reálnej výzvy volebného programu.

Volebný program pre naše mesto a volebný obvod

 1.  zefektívnenie zberu, separovania odpadu a čistenia mesta
 2. podpora činností spolkov a združení v meste, zvýšiť podiel občanov na udržiavaní kultúrnych a spoločenských tradícii
 3. zlepšovať služby seniorom a podporovať iné formy denných stacionárov a ich umiestnenia v meste 
 4. zavedenie priamych prenosov, alebo vysielanie záznamu z nedeľnej Svätej omše alebo Bohoslužieb na mestskej káblovej televízií v spolupráci s farskými úradmi.
 5. aktívne zapájanie občanov do diania v meste, spoločné rozhodovanie v dôležitých otázkach (napríklad formou ankety, hlasovania, dotazníka)
 6. zlepšenie informovanosti spoluobčanov o pôsobení, konaní, plánovaní a rozhodovaní mestskej samosprávy papierovou alebo elektronickou formou
 7. nasvietiť a sprehľadniť priechody pre chodcov v rámci bezpečnosti cestnej premávky s dôrazom na školy
 8. zrealizovanie dopravných riešení pre zvýšenie bezpečnosti na ulici Klčové
 9. rozšírenie a modernizácia kamerového systému a terajšieho verejného osvetlenia
 10. zatraktívniť verejné priestranstvá, vybudovanie oddychových zón pre rôzne vekové skupiny, rozšírenie detských ihrísk a doplnenie nových Workout fitness zón
 11. rozvíjať užšiu spoluprácu poslancov s občanmi

Ulice vo volebnom obvode č. 6:

A. Sládkoviča, Bzinská, Dr.I. Markoviča, Hečkova, Holubyho, Klčové, Kukučínova, O. Plachého, Royova, Severná, Tajovského, Ulica Janka Bernovského, Ulica Miroslava Ďuržu, Vajanského, Záhradnícka

PRIHLÁSENIE NA NEWSLETTER

Odoberajte naše novinky

Zdieľajte nás!