free html templates


Mário Vyzváry

Odpočet volebného programu 2014-2018
Volebný program 2018-2022

Mobirise

Odpočet voleb. programu 2014-2018

Volám sa Mário Vyzváry, som šťastne ženatý, mám tri krásne dcéry a bývam na sídlisku Hájovky skoro celý život. Pred 4 rokmi som sa uchádzal o Vašu dôveru s cieľom presadzovať a podporovať:

- vytvorenie nových parkovacích miest

- rekonštrukciu detských ihrísk a športovísk

- zvyšovanie ekologického povedomia občanov

- spravodlivé financovanie školských zariadení 

Vašu dôveru som dostal a preto sa chcem teraz s Vami podeliť o úspechy ale aj neúspechy počas môjho poslaneckého pôsobenia v rokoch 2014-2018.

 • Posunutím a rekonštrukciou chodníka na Tematínskej ul. vznikli nové parkovacie miesta a taktiež bezpečný prístup ku kontajnerovému stojisku.
 • Rekonštrukciou plochy pri ZŠ Tematínska ul. sa podarilo vytvoriť nové parkovisko.
 • Potrebné parkovisko sa vybudovalo aj pri ZUŠ J.Kréna a rozšírila sa frekventovaná cesta na Šoltésovej ulici.
 • Vo vnútrobloku Hájoviek dostali viaceré poškodené povrchy ciest nový asfalt a chodníky zámkovú dlažbu.
 • Podarilo sa zrekonštruovať viaceré cesty a chodníky na uliciach Sasinkova, Bernolákova, F.Kráľa a taktiež prechod z Ul. F.Kráľa na Štefánikovu.
 • Vybudovalo sa nové detské a workoutové ihrisko vo vnútrobloku Hájoviek.
 • Rekonštrukciou ďalšieho detského ihriska som sa spolu s viacerými dobrovoľníkmi snažil predĺžiť jeho životnosť.
 • V areáli ZŠ Tematínska ul. pribudlo workoutové a dopravné ihrisko a bola obnovená atletická dráha.
 • Organizáciou a podporou viacerých akcií zameraných na upratovanie Hájoviek, ostatných mestských častí, Zelenej vody a Kamennej som sa spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pričinil o skultivovanie nášho spoločného životného prostredia.
 • Osadením lavičiek a smetných košov sa zvýšil komfort ľudí a čistota okolia.
 • Výsadbou novej zelene sa zo šedého sídliska stalo sídlisko zelené.
 • Zvýšil sa príspevok na dieťa navštevujúce CVČ, družinu a jedáleň ZŠ sv. Jozefa z min. zákonom stanovených 88% na 95% z priemernej hodnoty ostatných základných škôl.
 • Podieľal som sa na viacerých charitatívnych projektoch a podarilo sa mi presadiť symbolický nájom mestských priestorov pre farskú charitu.

Teším sa zo všetkých dosiahnutých výsledkov, ktoré sú prospešné pre ľudí a verím, že aj to, čo sa nepodarilo zrealizovať, sa podarí v nasledujúcom volebnom období. Rád by som v tomto úsilí aj s Vašou podporou pokračoval.

Môj volebný program pre obvod č. 2

 1. rekonštrukcia poškodených ciest, parkovísk a chodníkov
 2. dopravné prepojenie ulíc Tematínska a Čachtická 
 3. nový tenisový kurt v areáli ZŠ na ul. Tematínska na mieste starého asfaltového ihriska
 4. riešenie problematického stavu starého detského ihriska vo vnútrobloku Hájoviek
 5. zabudovanie polopodzemných kontajnerov, ktoré by zvýšili čistotu a eliminovali zápach z kontajnerov
 6. spravodlivé financovanie školských zariadení

Ulice vo volebnom obvode č. 2:

Tematínska, Ulica Viktora Bilčíka, Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Fraňa Kráľa, Langsfeldova, Považská, Sasinkova, Svätoplukova, Šoltésovej

PRIHLÁSENIE NA NEWSLETTER

Odoberajte naše novinky

Zdieľajte nás!