free web templates


Martin Kolesár

Volebný program

Mobirise

Moje meno je Martin Kolesár, mám 34 rokov a v Novom Meste nad Váhom žijem od svojho narodenia. Som ženatý a mám jednu dcéru. Väčšiu časť života som prežil v panelovom byte na sídlisku Lúka, no posledný rok bývam aj so svojou rodinou v tehlovej bytovke na sídlisku Javorinská.

Už od svojich stredoškolských čias ma zaujímalo verejné dianie v našom meste, čoho výsledkom bolo v roku 2008 napísanie krátkej publikácie o Novom Meste nad Váhom. V súčasnej dobe podnikám v našom meste a popritom pracujem ako kameraman v spravodajskej televízii. Hlavne práca kameramana ma presvedčila o tom, že naše mesto ma omnoho väčší potenciál, len zatiaľ z väčšej časti nevyužitý. Chcem priniesť lepší a hodnotnejší život pre obyvateľov mesta, aby mali pocit, že toto mesto je tu pre nich. Z toho dôvodu som sa rozhodol kandidovať do Mestského zastupiteľstva a uchádzať sa o Váš hlas.

Hlavný dôraz chcem klásť na dialóg mesto a občan, respektíve poslanec danej mestskej časti a občan. Obyvateľ mesta ma právo byť informovaný o veciach, ktoré sa ho dotýkajú, obyvateľ ma právo byť zapojený do spolurozhodovania o dôležitých projektoch mesta. Kandidujem vo volebnom obvode č. 3, to však neznamená, že sa budem snažiť presadzovať riešenia, ktoré sa týkajú iba daného obvodu. Veľa vecí, nápadov a návrhov sa týka všetkých občanov, bez rozdielu na ktorej ulici bývajú.

Viac informácii nájdete na www.facebook.com/martinkolesarnmnv alebo na www.martinkolesarnmnv.sk 

Volebný program

  1. ZLEPŠENIE INFORMOVANOSTI - Budem presadzovať, aby sa z Novomestského spravodajcu stali bezplatné noviny, ktoré si nájdete vo Vašej schránke. Za informácie sa predsa nemôže platiť. Taktiež TV Pohoda musí byť médium, ktoré bude voľne a bezplatne prístupné pre všetky domácnosti. 
  2. VIAC PARKOVACÍCH MIEST a REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOV - V spolupráci s občanmi budem aktívne predkladať návrhy na nové parkovacie miesta, tak aby sme sa každý deň nemuseli stretávať s problémom, kde zaparkovať. Spolu s parkovacími miestami súvisí aj revitalizácia niektorých častí sídliska Javorinská. 
  3. KÚPALISKO - Budem plne podporovať výstavbu kúpaliska, aby sa Novomešťania počas letných dní nemuseli chodiť kúpať do okolitých českých dedín. 
  4. ŽIADNE ZAMKNUTÉ IHRISKÁ - V 21. storočí sa nesmie stať, že naše dieťa sa nemôže hrať na detskom ihrisku z dôvodu, že je zamknuté. Majetok mesta je predsa všetkých nás, preto aj zabehať si na športovom ovále na štadióne bude samozrejmosťou. 
  5. STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH - Budem presadzovať zriadenie služby rozvozu obedov pre starších občanov, pričom obedy by boli čiastočne financované zo strany mesta. Zriadenie kyvadlovej autobusovej dopravy na cintorín v dňoch, kedy si spomíname na našich zosnulých. 
  6. ZELENÉ A BEZPEČNÉ NÁMESTIE - Výrazné obmedzenie vjazdu vozidiel na námestie, čím vytvoríme skutočnú pešiu zónu, tak aby sme sa na námestí cítili bezpečne. Spolu s tým budem podporovať revitalizáciu námestia s cieľom vytvoriť viac zelených plôch. 
  7. ČISTÉ A BEZPEČNÉ MESTO - Väčšia čistota kontajnerových stojísk, postupné budovanie polo podzemných kontajnerov. Personálne posilnenie hliadok Mestskej polície a rozšírenie monitorovacích plôch a technické skvalitnenie kamerového systému 
  8. TRANSPARENTNÉ MESTO - Budem podporovať zriadenie elektronických aukcií, čoho dôsledkom budú ušetrené peniaze. Taktiež som za aktívne využívanie európskych fondov na veci, ktorých financovanie zaťažuje mestský rozpočet. Zriadenie klientskeho centra na Mestskom úrade = výrazné zjednodušenie vybavovania agendy pre občanov. 
  9. PODPORA VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT a ŠPORTU - Budem presadzovať väčšiu podporu komunitného života, či už v mestských parkoch, alebo v aktivitách ako beh mestom, in-line korčulovanie, či Novomestský Superbiker. Som za zmysluplne financovanie športu v našom meste – každé športové odvetvie musí byť finančne podporené podľa jasných pravidiel, nie iba niekto, ale všetci. 

Ulice vo volebnom obvode č. 3:

Cádrova, Dubčekova, Hrušovského, Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Medňanského, Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného, Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova, J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská, Ulica gen. Ivana Institorisa, Javorinská, SNP

Mobirise

PRIHLÁSENIE NA NEWSLETTER

Odoberajte naše novinky

Zdieľajte nás!