html5 templates


Milan Špánik

Volebný program

Mobirise

Volám sa Milan Špánik, som ženatý, mám troch skvelých synov. Do komunálnej politiky som vstúpil pred štyrmi rokmi, keď som nebol s vývojom v našom meste spokojný a nechcel som len kritizovať a nečinne sa prizerať, ale chcel som svojim aktívnym prístupom urobiť všetko pre lepšie a modernejšie Nové Mesto nad Váhom.

Dostal som vtedy Vašu dôveru a stal som sa poslancom Mestského zastupiteľstva. Myslím, že túto dôveru som nesklamal, moja účasť na zasadnutiach bola takmer 100%-ná, vždy som bol na zasadnutia odborne pripravený, pričom som patril k najaktívnejším poslancom. Pri práci poslanca som podporoval, navrhoval a pripomienkoval veľké množstvo návrhov s tým, že vždy boli u mňa na prvom mieste záujmy a potreby občanov nášho mesta. Pri mojej práci poslanca vždy platilo My občania sme Nové Mesto nad Váhom, nie vyvolení podnikatelia či záujmové skupiny.


Nikdy som neodmietol pomôcť ľuďom, keď sa na mňa obrátili so svojimi problémami. Mnohé veci sa nám, aj vďaka mne a ďalším poslancom z občianskej iniciatívy NOVÉ MiESTO, podarilo presadiť, mnohé aj keď pre ľudí prospešné zasa nie, z dôvodu malého počtu našich poslancov.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa uchádzam o Vašu dôveru aj v tomto volebnom období, lebo čím nás bude viac, tým viac bodov z našich programových priorít sa nám podarí presadiť. Aby sa aj naše mesto zaradilo medzi moderné mestá, lebo z ekonomického, geografického, či z pohľadu cestovného ruchu, máme ideálnu polohu a vďaka tomu obrovský potenciál ďalšieho rozvoja.

Volebný program

  1. Kvalita života – riešiť neúnosnú situáciu s nočnou hlučnosťou v obytnej zóne v okolí prevádzok čerpacej stanice Lukoil a Krokodíl legislatívnou cestou Všeobecne záväzným nariadením a zmenou otváracích hodín len do 22,00hod., umiestnením bezpečnostných kamier v týchto lokalitách a častými kontrolami Mestskou políciou. Tak isto sa postavím proti zámeru vybudovať na Malinovského ulici vedľa Kauflandu ďalšiu čerpaciu stanicu
  2. Bezpečnejšie mesto – funkčný a efektívny kamerový systém, častejšie kontroly mestskej polície v problémových lokalitách, v spolupráci s cudzineckou políciou kontroly zariadení ktoré ubytovávajú zahraničných pracovníkov, zákonné postihy nelegálnych ubytovávateľov, riešenie kritickej situácie s asociálmi a bezdomovcami pri autobusovej stanici a Lidli
  3. Sociálna oblasť – podporím zriadenie denného klubu pre seniorov, zdravotne postihnutých (denný stacionár), kde bude o nich postarané počas dňa, aby príbuzní ktorí sa o nich starajú mohli bez problémov chodiť napr.do práce, potom svojich rodičov či starých rodičov zobrať domov a nemuseli by ich umiestňovať v domove dôchodcov, podporím riešenie dostupného stravovania pre seniorov a sociálne odkázaných občanov formou rozvozu s využitím prevádzok jedální v správe mesta 
  4. Doprava – riešenie problémov s kolabujúcou dopravou na svetelnej križovatke pomocou inteligentného dopravného systému, budem opätovne presadzovať riešenie križovatky Piešťanská-Trenčianska formou prikázaného smeru vpravo, aby sme odstránili ranné kolóny tvoriace sa na Piešťanskej ulici, otvoriť otázku obchvatu mesta, ktorý bude v budúcnosti nutné realizovať aj vzhľadom na skutočnosť, že na ceste 54 (M.Lieskové-NMnV) bude zrealizovaná rekonštrukcia mosta, čím sa stane prejazdný aj pre nákladnú dopravu, čo môže mať za následok v prípade ich presunu na diaľnicu kolaps dnes už aj tak preťaženej svetelnej križovatky a priľahlých lokalít
  5. Zlepšenie informovanosti a väčšie zapojenie obyvateľov na rozhodovaní o dianí vo svojom meste, v minulom volebnom období som presadil povinné zverejňovanie zápisníc na webovej stránke mesta aj zo zasadaní komisií a výborov mestských častí. V nasledujúcom volebnom období, by som chcel presadiť priame prenosy zo zasadania Mestského zastupiteľstva v TV Pohoda a na webovej stránke mesta.

Ulice vo volebnom obvode č. 7:

Košikárska, Malinovského, MESTO Nové Mesto nad Váhom, Odborárska, Robotnícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená voda I, Zelená voda II , Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, Pod zvonicou, Poľná, Pri Klanečnici, Pri vode, Pri záhradách, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná 

PRIHLÁSENIE NA NEWSLETTER

Odoberajte naše novinky

Zdieľajte nás!