how to create a website for free


Miroslav Vidlička

Volebný program

Mobirise

Volám sa Miroslav Vidlička, mám 23 rokov, dokončujem štúdium Informačného manažmentu v BA a kandidujem za poslanca do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom vo volebnom obvode č.3 s podporou trojkoalície KDH, OĽaNO a SaS.

Počas celého svojho doterajšieho štúdia som sa angažoval na univerzitnej, ale aj fakultnej úrovni, v akademickom senáte a študentskom parlamente, kde som od prvého ročníka zastával kľúčové pozície v rozhodovaní o budúcnosti študentov a zlepšovaní ich podmienok, ako aj fungovania univerzity. Spomedzi vecí, na ktoré som najviac hrdý je spolu založenie a organizovanie adaptačného víkendového programu pre lepší štart a integráciu prvákov na univerzite. Ďalej na organizovanie medzinárodnej konferencie, ktorej výsledkom bolo založenie študentského akademicko-kultúrneho výmenného programu medzi európskymi ekonomickými univerzitami. Taktiež organizovanie mnohých iných spoločenských podujatí od menších až po masové akcie s tisíckami účastníkov. Som taktiež jedným zo zakladateľov študentskej iniciatívy "Nie je nám to jedno" na Ekonomickej univerzite.

Popri univerzite som absolvoval taktiež dvojročný študijno-formačný program v Kolégiu Antona Neuwirtha.

Nikdy som nepatril k tým, čo pri výskyte nejakého problému v kľude sedeli na zadku, ale nedalo mi to a chcel som ho riešiť. Preto som sa zapojil aj do OI NOVÉ MiESTO, aby som mohol spojením síl našich členov riešiť problémy v Novom Meste, tak ako som to robil počas mojich štúdií na univerzite.

V posledných komunálnych voľbách som neuspel len o necelých 15% hlasov, čiže napriek nízkemu veku nie som vyhodený hlas, ale naopak mladosť a energia sú mojou výhodou. Verím, že po nadobudnutí mnohých skúseností za posledné 4 roky sa môj potenciál na získanie mandátu značne zvýšil spolu s Vašou priazňou a budem môcť Nové Mesto posunúť ďalej, pričom sa Vám zaručujem o posunutie mesta v týchto oblastiach:

Volebný program

  1. INFROMATIZÁCIA A ZEFEKTÍVŇOVANIE PROCESOV je to, čo študujem na univerzite a venoval som sa aj vo svojom dobrovoľníckom živote na univerzite. Čiže verím, že keď sa mi podarilo posunúť veci v tejto oblasti na univerzite, tak mám aj na to zvládnuť to aplikovať to aj v Novom Meste nad Váhom.
  2. ZEFEKTÍVNENIE KOMUNIKÁCIE S OBYVATEĽMI - by som chcel rozšíriť prostredníctvom informačných technológií verejnej sféry, ktorým sa venujem tento semester na univerzite v Taliansku a zároveň pri písaní diplomovej práce, ale aj priamym kontaktom s obyvateľmi NM a ich väčšie zapojenie do rozhodovania.
  3. RAST KULTÚRY - v rámci kultúry chcem pokračovať v organizovaní akcií na námestí, tak ako sme s našou OI začali s Korzovaním a podporovať rozmanité kultúrne podujatia, ktoré pozdvihnú kultúru a prestíž nášho mesta. 

Ulice vo volebnom obvode č. 3:

Cádrova, Dubčekova, Hrušovského, Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Medňanského, Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného, Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova, J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská, Ulica gen. Ivana Institorisa, Javorinská, SNP

PRIHLÁSENIE NA NEWSLETTER

Odoberajte naše novinky

Zdieľajte nás!