easy website creator


Daniel Kopunec

Volebný program

Mobirise

Volám sa Daniel Kopunec mám 31 rokov a pracujem ako administrátor skladu. Od svojho detstva žijem v Novom Meste nad Váhom na sídlisku Rajková, preto viem ako sa v tejto časti žije a čo ľudí najviac trápi. 

11 rokov vás informujem o dianí v našom meste prostredníctvom Informačného portálu nmnv.sk a taktiež na Facebooku - fb.com/nmnvsk. Štvrtý rok aktívne pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva, podpredseda Komisie pre ochranu životného prostredia a člen Komisie finančnej, správy majetku a rozvoja mesta.

Počas môjho pôsobenia v MsZ sa podarilo zrealizovať väčšinu bodov z môjho volebného programu, ktoré priniesli úžitok občanom mesta, ale najmä ľuďom zo 6. volebného obvodu. Spomeniem napríklad nové detské ihrisko na ul. Dr. Markoviča, nové osvetlenie, chodníky a ďaľšia infraštruktúra na uliciach Kukučínova a Severná. V týchto dňoch sa dokončuje na ul. Klčové výstavba nového parkoviska a oddychovej zóny so športovými a detskými prvkami, množstvom zelene a pochôdznou fontánou. Podarilo sa mi vyriešiť aj mnohé vaše e-mailové požiadavky, podnety z výborov mestských častí aj z osobných stretnutí. Ďalšími úspechmi je napr. nový vzhľad oficiálnej stránky mesta či zverejňovanie zápisníc z výborov MČ a komisií.

Množstvo práce a nedoriešených vecí je však ešte pred nami. Preto sa opätovne uchádzam o Váš hlas v nadchádzajúcich komunálnych voľbách 10. novembra 2018.

Odpočet volebného programu 2014-2018 a volebný program na roky 2018-2022 nájdete na: www.danielkopunec.sk, www.nove-miesto.sk 

Volebný program na roky 2018-2022

  1. zlepšenie čistoty mesta a údržby zelene v mestskej časti
  2. vybudovanie polopodzemných kontajnerových stojísk na sídlisku Rajková
  3. vybudovanie venčoviska pre psov
  4. zlepšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov
  5. výstavba a rekonštrukcia chodníkov na bezbariérové a hlavne funkčné chodníky
  6. riešenie vnútroblokového parkovania na sídlisku Rajková
  7. modernizácia verejného osvetlenia a zvýšenie počtu kamier v mestskej časti

Ulice vo volebnom obvode č. 6:

A. Sládkoviča, Bzinská, Dr.I. Markoviča, Hečkova, Holubyho, Klčové, Kukučínova, O. Plachého, Royova, Severná, Tajovského, Ulica Janka Bernovského, Ulica Miroslava Ďuržu, Vajanského, Záhradnícka

Mobirise

PRIHLÁSENIE NA NEWSLETTER

Odoberajte naše novinky

Zdieľajte nás!